Недвижен имот

Под недвижен имот се подразбираат станбени куќи (градби за индивидуално домување), станбени згради (градби за колективно домување), деловни зради (погни, магацини, хали и стоваришта), деловни простории (дуќани), административни згради и административни простории, згради и станови за одмор и рекреација и други објекти (гаражи, амбари, штали, плевни и шупи) како и градежно земјиште, земјоделско земјиште, шуми и пасишта.

Процена на пазарна вредност на недвижен имот се врши како основ за:

  • Пренос на правото на сопственост,
  • Определување на вредност на капитал во случаи во кои доаѓа до промена на вредноста на структурата на капиталот и при статусни измени
  • Стечајна постапка и ликвидација
  • Финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит
  • Пребивање и побарување
  • Постапка за експропријација
  • Инвеститорски консалтинг и
  • Во други случаи предвидени со закон.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОНТАКТ

Адреса:
ул. Дебарца бр. 4-1/1 1000 Скопје, Македонија
Тел:
(389) 2 322 55 99
Факс:
(389) 2 322 55 99
Веб:
Email:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ЗА НАС

Национална Групација за Проценки (НГП), е професионална компанија специјализирана за изготвување на процени од сите области. Нашата цел е со нашата стручност да помогнеме во што побрзо изготвување на процените, со тоа што кон секој предмет се пристапува со посебно внимание