ПРОЦЕНА НА КАПИТАЛ

Под процена на Капитал на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица се подразбира процена на вредноста на капиталот на претпријатијата со примена на статистички метод и тоа метод на книговодствена вредност или корегирана книговодствена вредност на денот на состанувањето на билансот на состојба. Во одредени случаи, вредноста на капиталот може да се проценува и со примена на динамични методи на процена и тоа:

- Метод на нето сегашна вредност и

- Метод на ликвидациона вредност

Процена на вредноста на капиталот на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица се врши во случај на:

  • Купување или продажба
  • Купување или продажба на делови
  • Спојување
  • Превземање
  • Поделба
  • Вложување и утврдување на структурата на капиалот
  • Одобрување на кредити
  • Претворање на дел од обврските (побарувања од доверители) во капитал
  • Стечај и
  • Ликвидација

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОНТАКТ

Адреса:
ул. Дебарца бр. 4-1/1 1000 Скопје, Македонија
Тел:
(389) 2 322 55 99
Факс:
(389) 2 322 55 99
Веб:
Email:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ЗА НАС

Национална Групација за Проценки (НГП), е професионална компанија специјализирана за изготвување на процени од сите области. Нашата цел е со нашата стручност да помогнеме во што побрзо изготвување на процените, со тоа што кон секој предмет се пристапува со посебно внимание